Menu
Tryk enter eller esc for at afslutte søgning

Hjælp os, dig selv, jorden og de næste generationer

Bæredygtighed

I DGI Huset Vejle arbejder vi proaktivt med bæredygtighed.

Vi indtænker bæredygtighed i vores forretning og har gennem tiden implementeret en række grønne løsninger, der spænder vidt fra affaldssortering til energi og opnåelse af UN Global Compact medlemskab.

Se vores gennemførte tiltag: klik her

Grønne mål 2023

Klimakompasset
Drivhuseffekten øges med udledninger af drivhusgasser, hvor den mest kendte er CO 2 . Vi sigter mod at reducere vores CO2-aftryk for at mindske vores påvirkning af klimaet.
For at reducere vores CO2-aftryk har vi skabt et overblik over alle vores udledninger ved hjælp af klimakompasset.
Dette er et officielt måleværktøj udviklet af Erhvervsstyrelsen.

Sluk-igen-kampagne
Vand er vigtigt for at opretholde livet.
Over halvdelen af jorden er dog påvirket af vandmangel.
Som en stor vand forbruger har vi et ansvar for at øge effektiviteten af vores vandanvendelsen.
Vi har derfor startet et tænd-sluk kampagne i vores bruseområder. Alle vores brusere er udstyret med adfærdsmærkater, der minder forbrugerne om at lukke for vandet efter brug.

WeRecycle-kampagne
Vi har stor fokus på affaldssortering for at sikre, at så meget materiale som muligt kan bruges/genbruges, at så få materialer som muligt forbrændes som restaffald, og at vores CO2-aftryk reduceres.
For at undgå at alt affald ender som restaffald, har vi installeret en sorteringsenhed til vores gæster med plads til mad, papir og restaffald.
Ifm store events gøres enhederne ekstra synlige med “WeRecycle”-skilt, der takker vores gæster for deres sorteringsindsats.