Menu
Tryk enter eller esc for at afslutte søgning

Kombiner fysisk og virtuelt møde

Et hybridmøde er en kombination af et fysisk og virtuelt møde, hvor nogle af deltagerne er samlet fysisk i mødelokalet, mens andre deltager online.

Husk at hybridmøder stiller store krav til deltagerne.
Vi anbefaler, at den/de der er med online, slukker deres mikrofon under oplægget.
Generelt er det god pli, kun at tale én ad gangen, men endnu vigtigere ifm hybridmøder.

Hybridmøde for max 15 personer

Pris: 300,- kr

Kræver opstilling m. blok- eller u-bord.
Vores tekniker sørger for at den/de der er med online, kan se det der præsenteres på lærredet i mødelokalet og samtidig høre hvad der bliver sagt i lokalet.
Gennemgås med oplægsholderen inden mødestart.

Gode råd fra vores tekniker:
Husk at den/de der er med online, ikke kan se de der sidder i mødelokalet, og derfor heller ikke kan se eventuel mimik. Tænk over hvordan du inddrager den/de der er med online.


 

Hybridmøde for max 25 personer

Pris: 625,- kr

Kræver opstilling m. blok- eller u-bord.
Vores tekniker sørger for at den/de der er med online, kan se det der præsenteres på lærredet i mødelokalet og samtidig høre hvad der bliver sagt i lokalet.
Gennemgås med oplægsholderen inden mødestart.
Opsætningen er forudsat at oplægsholderen ikke benytter headset, men i stedet lader kameraet optage lyden.

Gode råd fra vores tekniker:
Husk at den/de der er med online, ikke kan se de der sidder i mødelokalet, og derfor heller ikke kan se eventuel mimik. Tænk over hvordan du inddrager den/de der er med online.


 

Hybridkonference

En hybridkonference er som sådan en almindelig konference, dog med dem forskel at deltagere/-n derhjemme kan følge oplæggene online via en af vores YouTube kanaler.

Inden konferencen fremsendes et link til onlinestreamet, som kan deles med relevante brugere.
Den/de der er med online, kan se og høre det der præsenteres på lærredet i salen.

Vores tekniker gennemgår teknikken med oplægsholderen inden mødestart, og er ligeledes tilstede under konferencen.

Basispris: 3500,- kr
Herudover betales for teknikertimer, alt efter konferencens længde.

Renovering af sportsbassinet

Kære svømmegæst, vi står overfor en større reparationsopgave på svømmehallens sportsbassin. Derfor er vi desværre nødsaget til at lukke hele sportshallen fra den 10. juni til og med den 4. august 2024. I perioden vil varmtvandsområdet stadig være åbent.