Menu
Tryk enter eller esc for at afslutte søgning

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

DGI Huset Vejle’s whistleblowerordning har til formål at øge mulighederne for, at ansatte, gæster og leverandører, kan indberette oplysninger om alvorlige lovovertrædelser, alvorlige overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Der kan indberettes om forhold, der har fundet sted eller vil finde sted i DGI Huset Vejle. Indberetninger skal sendes til whistleblower@dgihusetvejle.dk, modtagerne er underlagt tavshedspligt. Som alternativ kan man også benytte en af de eksterne whistleblower-enheder, eksempelvis whistleblower.dk.

Renovering af sportsbassinet

Kære svømmegæst, vi står overfor en større reparationsopgave på svømmehallens sportsbassin. Derfor er vi desværre nødsaget til at lukke hele sportshallen fra den 10. juni til og med den 4. august 2024. I perioden vil varmtvandsområdet stadig være åbent.