Menu
Tryk enter eller esc for at afslutte søgning

OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB
Ved oprettelse af medlemskab i DGI Huset Vejle accepterer du som medlem de gældende medlems- og handelsbetingelser samt vores privatlivspolitik. Se medlemsbetingelser her.


DINE MEDLEMSOPLYSNINGER
For at kunne tegne et medlemskab hos os, beder vi dig ved indmeldelsen om at oplyse dit navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer samt mobilnr og betalings- informationer. CPRnr er påkrævet, således at du kan benytte dit sygesikringskort i møllerne. Såfremt der foretages ændringer i dine kontraktoplysninger, er det dig som medlem, som skal sikre, at dine data er opdateret med korrekte oplysninger. Du har adgang til dine medlemsoplysninger på APP’en DGI Huset Vejle.


KONTANT MEDLEMSKAB – ABONNEMENT ELLER KLIP
Indbetalte beløb refunderes ikke såfremt træning er påbegyndt. I særlige tilfælde kan restbeløbet udbetales mod at betale et administrationsgebyr.

Alle enkeltbilletter & klippekort har udløbstid, se disse på hjemmesiden. Ved tilmelding på hold og manglende fremmøde er klippet tabt.
Kontante medlemskaber 30 dage, 90 dage & 180 dage udløber automatisk. Tilmelding på hold og manglende fremmøde forårsager bøde, hvilket er træk af 1 dag i medlemskabet eller mistet klip.
Hold under 5 deltagere aflyses minimum 3 timer før start og der sendes besked til deltagerne. 


MÅNEDLIG TRÆK PÅ KORT, DIBS-BETALING
Beløbet for dit medlemskab opkræves automatisk den 1. i hver måned og løber indtil du vælger at opsige dette. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du for perioden fra oprettelses-dato til første DIBS-betaling.

Kvittering for din oprettelse fremsendes til den mailadresse, der er registreret på din medlemsprofil. Opsigelse af dit fri træningsmedlemskab kan ske til bogholderi@dgihusetvejle.dk. Varslet for din opsigelse er løbende måned + en måned. Ved opsigelse af medlemskab modtager du via mail en kvittering herpå.


KONTO / KORTOPLYSNINGER
Ved oprettelse af fri træningsmedlemskab registreres dine kontooplysninger på din profil. Det er afgørende, at disse data altid er korrekte, da vi ved manglende informationer kan være nødsaget til at annullere medlemskabet. Såfremt du ønsker at ændre eller slette dine kortdetaljer vedr. dine betalinger, kan dette ske via eget login på hjemmesiden under fanen ”Medlemsoplysninger". Ønsker du hjælp hertil, kan administrationen kontaktes via mail info@dgihusetvejle.dk eller telefon 7644 6000.


BERO
Med fri træningsmedlemskab ( træk på kort) eller kontant abonnement, kan du ved ferie, længerevarende sygdom eller lign. sætte dit medlemskab i bero. Prisen er 100 kr. Dit medlemskab kan maximalt sættes i bero i 6 måneder ad gangen. Klippekort kan ikke sættes i bero.

Det er ikke muligt at sætte et fri træningsmedlemskab (træk på kort) i bero i en opsigelsesperiode. Såfremt medlemskabet er sat i bero, og du vælger at opsige dette, ophæves din bero periode automatisk.
Kvittering for din bero periode fremsendes til den mailadresse, som du har registreret på din profil hos os.


DINE KONTAKTINFORMATIONER

For at vi kan komme i kontakt med dig er det afgørende, at vi har korrekte informationer registreret i vores system.  Ændres dine kontaktinformationer eller kortoplysninger, er det derfor vigtigt, at du opdaterer disse under dine medlemsoplysninger


BETALER DU FOR SENT?
Betaler du ikke for dit medlemskab og/eller andre ydelser til den aftalte tid, sendes rykkerbrev til dig, og du bliver opkrævet et gebyr (link til priser). Betales der fortsat ikke, vil dit medlemskab blive ophævet uden varsel og dit medlemskort bliver spærret, indtil betaling af det fulde tilgodehavende er sket.

Printervenlig udgave, hent den her