Menu
Tryk enter eller esc for at afslutte søgning

DGI huset Vejle er medlem af Anti Doping Danmark.
Vi får løbende kontrolbesøg. 


MEDLEMSBETINGELSER

Medlemskort & medlemskab
Du får adgang til svømmehallen og / eller fitness med dit sygesikringskort eller chiparmbånd som du kan købe i receptionen for 35,- kr.

Abonnement og klippekort er personlige.
Personligt medlemskab  betyder:
Alle klippekort og månedsmedlemskaber er personlige, og må ikke benyttes af andre end medlemmet selv. Medlemskabet kan ikke overdrages til en anden person. Ændringer i dine medlemsoplysninger - navn, adresse, e-mail, telefonnummer - kan du rette online eller ved henvendelse i DGI Huset Vejles reception. Det er medlemmets ansvar, at DGI Huset Vejle til enhver tid har de korrekte oplysninger.
Misbrug er

  • når en anden person end du selv tjekker ind på dit abonnement eller klippekort
  • når en anden person end du selv møder frem til et booket hold
  • når en person med abonnement UDEN holdtræning "smutter" med på hold uden at være tilmeldt
  • Misbrug medfører øjeblikkelig sletning af dit  medlemskab i kraft af abonnement og/eller klippekort 

Doping
Doping accepteres ikke. Såfremt du bliver testet positiv, vil du blive bortvist fra DGI Huset. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse. DGI Huset Vejle får uanmeldte besøg af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører øjeblikkeligt. En positiv prøve medfører udelukkelse i 2 år fra træning og svømning i DGI Huset Vejle.


Omklædning & medbragte ting
I fitness og til holdtræning må der kun benyttes indendørs sko.
Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter brug. Hver aften tømmes disse og indhold lægges i glemmekasser i forgangen ud for receptionen.


Studiemedlemskab 
Personer med et studiekort  skal ved køb af medlemskab fremvise gyldig dokumentation i receptionen. Medlemmet skal altid på foranledning af DGI Huset Vejle kunne fremvise dokumentation. Ved manglende dokumentation lukkes medlemskabet. Ved ophør af studie er medlemmet forpligtet til at orientere DGI Huset Vejle om dette.


Sæt i Bero
Ved fremsendelse af dokumentation for sygdom sætter vi dit abonnement i bero.
Du har mulighed for at sætte dit abonnement i bero for 100 kr. Køb det online eller ved kassen.

OBS - Her ud over skal du sende en mail med dit medlemsnr. og ønsket bero-periode til info@dgihusetvejle.dk


Ændring af abonnement til klippekort og vice versa
Det er muligt mod betaling af et administrationsgebyr på 100 kr. Send dit ønske til info@dgihusetvejle.dk.


Ankomstregistrering og adgang
Sygesikringsbevis eller chiparmbånd er medlemskortet som du benytter i møllen ved indgangen til svømmehallen eller fitness. Skal du deltage på hold som ligger udenfor disse områder, skal du fremmøde ved fitness møllen, således at du ikke bliver trukket bøde for manglende fremmøde. Bøde for manglende fremmøde er træk på 1 dag i dit abonnement. Har du klippekort, har du betalt med klippet, men fremmøde er nødvendigt for at receptionen kan se om der bliver plads til eventuelle gæster på venteliste.

Personer uden gyldigt medlemskab har ingen adgang i træningsområdet uden tilladelse. Medbring altid gyldigt sygesikringskort eller chiparmbånd ved træning og svømning i DGI Huset Vejle.
Deltagelse på hold
Du kan maksimalt have 10 aktive bookinger og booking holdplanen er tilgængelig en måned frem i tiden. Har du klippekort koster det 1 klip pr. hold, og ønsker du f.eks. at deltage på 2 hold på samme dag, skal du tilmelde og betale for begge hold. Husk du skal altid fremmøde dig til hold.
Deltager du på hold i yogasale, reformerstudio eller hal 5, skal du huske at tjekke ind i møllen til fitness.


Regler for afmelding fra hold - 3 timers reglen / 8 timers reglen
Du kan senest 3 timer før holdet starter framelde dig på nettet uden at miste klippet eller blive trukket 1 dag i dit abonnement. For morgenhold kl 6.15 gælder 8 timers reglen.


Regler for venteliste på hold
Ønsker du at stå på venteliste på holdet, tilmelder du dig venteliste. Booker du selv på nettet, kan du vælge, om du vil på hold, hvis der bliver ledig plads tre timer, to timer eller en time før. Booker du i receptionen, er det altid tre timer. Du får en SMS/mail, når du er kommet på hold. Der trækkes 1 klip når du tilmelder dig ventelisten og klippet refunderes automatisk ca. 8 timer efter holdet er afsluttet, såfremt du ikke får en plads på holdet.


Regler for udeblivelse på hold.
Såfremt du er tilmeldt på hold og ikke ankomstregistrerer dig på holdet senest 1 minut før holdstart, bliver du trukket 1 dage i dit abonnement eller dit klip er tabt. Fremmøder du senere end 1 minut før holdstart kan en anden gæst have fået din plads.


Badminton
På nettet kan du booke en bane i 55 minutter for 1 klip til badminton - banerne fremgår af holdoversigten.


Børn i fitness og holdsale
Børn under 15 år må opholde sig i fitness under følgende betingelser:

  • Familiefitness tillader børn 10-14 år at træne sammen med den voksne, som har taget kørekort hertil. Book på det specielle kørekorts hold - både barnet og den voksne
  • Familiefitness foregår i tidsrummet onsdag og fredag kl. 15-19 samt søndag kl. 10-19.
  • Babyer må gerne medbringes i lift eller lignende i fitness, men ikke til holdtræning.

Ansvar, husregler og baderegler
Al træning og ophold i DGI Huset Vejle sker på eget ansvar. Alle medlemmer skal følge DGI-huset Vejles generelle regler læs mere under baderegler & regler i fitness. Anvisninger fra DGI Huset Vejles personale skal følges. Overtrædelse kan medføre bortvisning.


Påklædning
I fitness er kravet til påklædning indendørs sko og træningstøj. Påklædning i svømmehallen, se baderegler Omklædningen foregår i omklædningsrum hvor tasker, udendørs sko mm opbevares under træning og/eller svømning.


Ændring i medlemsvilkår
DGI Huset Vejle forbeholder sig ret til løbende at foretage almindelige/sædvanlige ændringer i eks. åbningstider, priser, udstyr, holdplan mv.


Medlems udelukkelse
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af DGI Huset Vejles personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser eller krænkelse af andre medfører øjeblikkelig bortvisning. DGI Huset Vejle kan til enhver tid afbryde et medlemskab med øjeblikkelig virkning. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelser sker der ikke tilbagebetaling af forudbetalt abonnement / klippekort


Events
Events med eksterne undervisere er ikke en del af et abonnement. Ekstraordinære events, kan også være med betaling. Det vil fremgå tydeligt på det pågældende event.


PERSON DATAPOLITIK
Når du opretter et medlemskab i DGI Huset Vejle accepterer du, at DGI Huset Vejle indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos DGI Huset Vejle indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser til dig, som for eksempel ved tilkøb af personlig træning eller kostvejledning. Dit CPRnr registreres i vores system, således at du kan benytte dit sygesikringskort som adgangskort i vores adgangsmøller til såvel svømmehal som fitness & holdtræning. DGI Huset Vejle anvender ikke oplysningerne til andre formål.

Opbevaringsperiode
DGI Huset Vejle opbevarer oplysningerne om dig i op til 3 år efter dit medlemskab eller klippekort er udløbet. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

Dine rettigheder
Når DGI Huset Vejle registrerer oplysninger om dig, har du ret til at,
• få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
• gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted
• få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet
Du har også ret til at klage til Datatilsynet over DGI Huset Vejles behandling af dine oplysninger.

Kontakt
Spørgsmål og henvendelser vedrørende DGI Husets behandling af dine oplysninger skal ske til DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle. Til mailadressen info@dgihusetvejle.dk kan du ligeledes sende din henvendelse.

Video overvågningspolitik
Hos DGI Huset Vejle har vi stor tillid til, at vores kunder er ærlige og følger vores husregler. Derfor anvender vi kun i meget begrænset omfang video som dokumentation – det værende i tilfælde af tyveri/overfald hos medlemmer og ansatte. Vi gemmer optagelserne i op til 14 dage efter optagelsesdato.

COOKIES
Når du bruger dgihusetvejle.dk anvender DGI Huset Vejle cookies til indsamling af oplysninger. En cookie er en lille datafil, som placeres på din computer, smartphone eller tablet med henblik på at registrere din adfærd.

 

Kære gæst

1. april 2023 kommer der nye priser. Formålet har været at skabe en mere enkel prisstruktur, hvor du hurtigt kan overskue, hvilken billettype, som passer bedst til dig.
Læs mere

Saunaen i omklædningen åbner

Den 1. april 2023 åbner vi igen for saunaen i omklædningen. For saunaens åbningstider:
Læs mere