Menu
Tryk enter eller esc for at afslutte søgning

Vækst på en ansvarlig måde - Gennemførte tiltag

 • Vi har både sport, messer, fester og konferencer i vores haller. Det giver maksimal udnyttelse af husets kvadratmeter.

 • Vi planlægger og 'pakker' så vidt muligt vores aktiviteter i lokaler og haller, så vi opvarmer så få steder som muligt, og dermed sparer på energi og rengøringsmidler.

 • Vi er medlemmer af Samhandel, så vi med en større volumen kan være med til at presse leverandører og samarbejdspartnere til at vælge de mest bæredygtige løsninger og varer.
 • Vi har et konstant fokus på at være en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, hvor vi drager omsorg for hinanden.
 • Ved ombygning og renoveringer skeler vi til genbrug. Således genbruger vi, så vidt muligt, bordstel, så kun de slidte bordplader udskiftes.
 • Efterhånden som vi udskifter de møbler, som servicepersonale og tjenere flytter rundt på hver dag, går vi efter letvægtsløsninger aht bedre arbejdsmiljø. Vi har indkøbt letvægtsbordplader og letvægtssceneelementer.
 • Vi har bevidst ikke ’ligegyldige’ gaver med på messe m.m. Hellere en ærlig snak om hvem vi er, fremfor reklameartikler som senere smides ud.
 • Vi har taget et bevidst valg om et minimalt antal leverandører, så vi får vareleverancer fra så få lastbiler som muligt. 
 • Køkkenets varebestillinger fra den enkelte leverandør planlægges nøje, så vi får et begrænset antal drops fra leverandøren hver uge.
 • Rengøringsartikler bestilles i mængder der minimerer fragt (fragten bliver gratis og der køres færre gange).
 • Ca. 75 % af vores benyttede rengøringsmidler er svanemærkede.
  Pt er det en udfordring med effektive svanemærkede produkter til rengøring i svømmehal, men vi forsøger hele tiden at finde mere miljøvenlige produkter.

 • Vi arbejder kontinuerligt med at finde de rigtige løsninger. Hvilken ”papløsning” er f.eks. den mest bæredygtige. Vælger ud fra råd og vejledning fra vores leverandører.
 • Vi har skraldespande til sortering til vores gæster.
 • Vi har en omfattende og detaljeret affaldssortering i vores miljøstation.
 • Personalet sorterer affald.
 • Ikke-fastansat/nye tjenere instrueres i affaldssortering ifm afrydning af borde.

 • Til vores mødegæster laver vi gerne tallerkenanretninger, eller små anretninger på buffet, da det - fremfor en almindelig buffet - er med til at mindske madspild.
 • I de kantiner vi driver, har vi indført 50% på vores buffet det sidste kvarter, så vi kan begrænse madspild.
 • Vi samarbejder på tværs i kantine/køkken/cafe for at udnytte råvarerne bedst muligt og mindske madspild. Både i form af bestillinger og udnyttelse af ressourcer.
 • Vores personalemadsordning bliver løbende evalueret og tilrettet for at skabe fælles fokus på ressourcer og madspild.
 • Via løbende dialog med vores kantineudbyder, finder vi ved fælles hjælp de bedste løsninger til affaldssortering, engangsemballage mm.
 • Vi fylder skraldespandene og samler dem i én til to poser således at vi ikke unødigt smider poser ud.
 • 95% af al belysning er LED.
 • Der er bevægelsesmelder på ca 75% af alt lys i huset.
  Kun lokaler med få lyskilder, har ikke bevægelsesmelder.
 • Alle ventilationsanlæg er energioptimeret med automatisk hastighedsregulering.
 • Drift af ventilationsanlæg er ændret, så anlæggene driftes ud fra temperatur og CO2 i luften. Tidligere kørte de altid ved aktivitet i hallerne.
 • Ventilation og varme i lokaler styres efter brug af lokalet. Der slukkes når lokalerne ikke er i brug.
 • Der er vandspare brusepaneler i hele huset.
 • Der bruges genbrugspapir til håndaftørring på toiletter i stedet for varm luft.
 • I vores fitness er store papirruller erstattet med spande med fugtet aftørringsklud. Det har minimeret papirforbruget og deraf afledt affald.
 • Vores kredsløbsmaskiner i fitness er uden strøm.
 • Vandcirkulation i svømmebassiner reduceres til 65% uden for åbningstider.
 • Flere elementer er blevet kalenderstyret. Dvs de slukkes helt i stedet for at stå i stand by.
 • Vi har sagt farvel til de blå plastikfutter i svømmehallen.